Aktualności

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu "SPNT z biznesem"

06/12/2017

Agencja Rozwoju Lokalnego SA informuje, że ocena formalna  wniosków rekrutacyjnych do projektu "SPNT z biznesem" potrwa do 15 grudnia 2017 r.

Informacje o wynikach oceny zostaną przesłane zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Kandydacie/Kandydatce, zawartą z Regulaminie Rekrutacji.

Partnerzy: