UE

Wyniki naboru uzupełniającego Uczestników Projektu "Sprawna firma"

15/12/2017

Szanowni Państwo,

publikujemy Listy rankingowe i Listę rezerwową z informacjami o wynikach rekrutacji Uczestników Projektu „Sprawna firma” w ramach naboru uzupełniającego.

 

Lista rankingowa – kobiety

Lp.

NR
FORMULARZA
REKRUTACYJNEGO

 

Wynik punktowy

 

Rekomendacja

Kwalifikacja do projektu

1

014/SF/II/2017

99

POZYTYWNA

TAK

2

016/SF/II/2017

84,5

POZYTYWNA

TAK

3

015/SF/II/2017

56,5

NEGATYWNA

NIE

 

 

 

 

 

 

 

Lista rankingowa - mężczyźni

Lp.

NR
FORMULARZA
REKRUTACYJNEGO

 

Wynik punktowy

 

Rekomendacja

Kwalifikacja do projektu

1

017/SF/II/2017

95

POZYTYWNA

Nie – umieszczono na liście rezerwowej

2

013/SF/II/2017

81

POZYTYWNA

Nie – umieszczono na liście rezerwowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista rezerwowa – mężczyźni

Lp.

NR
FORMULARZA
REKRUTACYJNEGO

 

Wynik punktowy

 

Rekomendacja

1

017/SF/II/2017

95

POZYTYWNA

2

013/SF/II/2017

81

POZYTYWNA

 

 

Partnerzy: