Aktualności

UE

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych "SPNT z biznesem"

21/12/2017

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że zakończony został pierwszy etap oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu "SPNT z biznesem". Wyniki oceny zostały przesłane na podane przez Kandydatów/Kandydatki adresy mailowe, a w przypadku braku adresu mailowego, zostały przesłane pocztą.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie odbioru wiadomości zgodnie z procedurą skutecznego doręczenia informacji, a w przypadku konieczności dokonania uzupełnień, zalecamy bezpośredni kontakt w Biurze projektu.

Partnerzy: