UE

Aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków aplikacyjnych

15/02/2019

Uprzejmie informujemy, że termin naboru dokumentów aplikacyjnych do projektu "Nowe horyzonty- etap II" został przedłużony do 26 lutego 2019 r.

Pozostałe zapisy ogłsozenia o naborze pozostają bez zmian.

Zaktualizowane ogłoszenie o naborze

Partnerzy: