Wsparcie dla pracodawców i ich pracowników

UE

Wsparcie dla pracodawców i ich pracowników !!!

Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw  spełniających określone kryteria :

  1. Siedziba, filia, delegatura, oddział na terenie województwa śląskiego
  2. Zatrudnienie i roczne obroty lub roczna suma bilansowa dla:
 
  • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudnienie do 10 pracowników oraz roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. W tej kategorii uwzględnia się również osoby prowadzące działalność na własny rachunek.
 
  • małe przedsiębiorstwa – zatrudnienie mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
 
  • średnie przedsiębiorstwa – zatrudnienie mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót  nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W projekcie może brać udział kadra zarządzająca oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz inne formy umów cywilno-prawnych oraz wspólnicy i partnerzy.

 

Partnerzy: