UE

Projekt „SPNT z biznesem” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 60 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia (min. 32K) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z obszaru subregionu centralnego, prowadząca do zwiększenia ich szans na tym rynku i uzyskania przez nich samozatrudnienia do końca 04/2019.

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.04.2019.


Ramowy harmonogram projektu:

Rekrutacja: listopad 2017- styczeń 2018

Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem działalności: styczeń- luty 2018

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe: marzec 2018- kwiecień 2019

 

W ramach projektu oferujemy:

- wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (np. na zakup towaru, samochód, sprzęt, oprogramowanie, meble, wyposażenie - bez limitów na poszczególne rodzaje kosztów),

- wsparcie  finansowe pomostowe na pokrycie kosztów bieżących (np. ZUS, leasing, telefon, obsługę

- księgową, paliwo, czynsz), wypłacane w miesięcznych ratach  (przez 12 m-cy),

- bezpłatne szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

- bezpłatne doradztwo po założeniu firmy (np. z prawnikiem, doradcą podatkowym).


Wartość projektu: 3 829 127,86 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 254 758,68 zł.


Partnerzy: