UE

Etap I

  • Ocena formalna złożonych aplikacji,
  • Ocena merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych (opis planowanej działalności gospodarczej).

Etap II

  • Rozmowy kwalifikacyjne z 40 osobami z najlepszymi wynikami z oceny merytorycznej frmularzy rekrutacyjnych dla każdej z edycji naboru, z przeprowadzeniem testów kompetencyjnych,
  • Wybór 20 osób w I edycji (w tym min. 11 kobiet) oraz 20 osób w II edycji rekrutacji (w tym min. 11 kobiet).

UWAGA: Biuro projektu znajduje się w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ul. Wojska Polskiego 8. Na jego terenie prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne, poradnictow, doradztwo i szkolenia w ramach projektu.


Partnerzy: