UE

Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji będą ogłoszone na stronie internetowej SPNT http://www.spnt.sosnowiec.pl/aktualnosci-4 oraz tablicy informacyjnej Beneficjenta (w budynku głównym Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego), na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji.

FAKTY I LICZBY:

Liczba uczestników projektu – 60

Liczba dotacji – 60

Liczba wsparcia podstawowego pomostowego – 60

Liczba wsparcia przedłużonego pomostowego - 60

 

Wartość projektu: 3 829 127,86 PLN

Wartość dofinansowania: 3 712 938,29 PLN (wkład ze środków europejskich 3 254 758,68 PLN).


 

Partnerzy: