Wykorzystaj potencjał uczelni

SPNT współpracuje m.in. z Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Obszary współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi w ramach SPNT:

  • realizacja wspólnych projektów naukowych i badawczych,
  • staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,
  • praktyki studenckie,
  • transfer pomysłów z uczelni do biznesu i z biznesu na uczelnię,
  • badania rynkowe nowych rozwiązań, będących wynikiem działalności
    badawczo-rozwojowej,
  • komercjalizacja wyników badań naukowych,
  • opiniowanie przez pracowników naukowych projektów i przedsięwzięć pod kątem ich innowacyjności.

Partnerzy: