Zakres i formy wsparcia

UE

Przedsiębiorcy mogą wybrać dowolne usługi rozwojowe, które będą dopasowane do ich indywidualnych potrzeb w następującym zakresie:

  • usługa szkoleniowa,
  • usługa doradcza,
  • kursy
  • studia podyplomowe
  • egzaminy
  • coaching
  • mentoring
  • e-learning

Poziom dofinansowania od 50% do 80% w zależności od statusu MŚP.

Maksymalna kwota dofinansowania 100 000 PLN.                                          
Wysokość uzyskanego dofinansowania jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników.

Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 7 500 PLN.

Warunkiem udziału w Projekcie jest konieczność utworzenia bezpłatnego profilu w Bazie Usług Rozwojowych pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Partnerzy: