UE

Szanowni Państwo!

Informujemy, że  rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” Czas projektu obejmuje okres od 01.04.2017 do 30.04.2022 r.

Łączna wartość projektu wynosi 65.684.000 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 54.309.914,53 zł.

Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez 4. instytucje: Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (Lidera) oraz Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej i WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy (Partnerów).

Sosnowiecki Park Naukowo - Technologiczny odpowiada za obszar obejmujący subregion centralny województwa śląskiego. 

 

Partnerzy: