UE

Fakty i liczby:

  • Liczba uczestników projektu – 20
  • Liczba dotacji – 20
  • Liczba wsparcia podstawowego pomostowego – 20
  • Liczba wsparcia przedłużonego pomostowego - 20

 

Wartość projektu: 1 315 713,60 PLN

Wartość dofinansowania: 1 249 927,92 PLN (wkład ze środków europejskich 1 118 356,56 PLN).

Partnerzy: