UE

Projekt „Sprawna firma” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 20 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) - w tym 11 kobiet - z obszaru województwa śląskiego prowadząca do zwiekszenia ich szans na rynku pracy  uzyskania przez nich samozatrudnienia (i utrzymania działalności przez minimum 12 miesięcy) do końca grudani 2018 roku.

 

Termin realizacji projektu: 01 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.

 

Ramowy harmonogram projektu:

a)      Rekrutacja do projektu – planowany termin: I edycja 02.2017-03.2017 oraz II edycja 06.2017-07.2017

b)      Realizacja wsparcia merytorycznego – szkoleń i doradztwa – planowany termin: I edycja 03.2017-05.2017 oraz II edycja 07.2017-10.2017

c)       Nabór wniosków i przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  – planowany termin: I edycja: 05.2017-06.2017 oraz  II edycja: 10.2017-11.2017

d)      Wypłata wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości – planowany termin: I edycja 06.2017-07.2017 oraz II edycja 11.2017-12.2017

e)      Nabór wniosków i przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – planowany termin: I edycja 06.2017-07.2017 oraz  II edycja 11.2017-12.2017

f)       Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego – planowany termin: 07.2017-06.2018

g)      Nabór wniosków i przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – planowany termin: I edycja 11.2017-12.2017 oraz II edycja 05.2018-06.2018

h)      Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego – planowany termin: 12.2017-12.2018

i)        Doradztwo biznesowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – planowany termin: 07.2017-12.2018

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze (w tym zwrot kosztów dojazdu),
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnie 23 750,00 zł/osobę,
  • wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w wysokości 1 750,00 zł/miesiąc/osobę, połączone z doradztwem biznesowym.

Partnerzy: