Dokumenty do pobrania

UE

Dokumenty dla Kandydatów - wersja DOC (Word 2003-2007):

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" - obowiązujący od 07.12.2017 - tekst jednolity AKTUALNY!! (1,15 MB);
 2. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" - obowiązujący od 06.10.2017 - tekst jednolity NIEAKTUALNY!! (1,5 MB);
 3. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" - obowiązujący do 05.10.2017 NIEAKTUALNY!! (1,15 MB);
 4. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 - obowiązujący od 06.10.2017 AKTUALNY!! (1,04 MB);
 5. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 - obowiązujący do 05.10.2017 NIEAKTUALNY!!(1,03 MB);
 6. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (932 KB);
 7. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (914 KB);
 8. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy (900 KB);
 9. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej (904 KB);
 10. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy (879 KB);
 11. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Startuj z SPNT III” (893 KB);
 12. Załącznik nr 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie (908 KB);
 13. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (882 KB);
 14. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika Projektu (899 KB);
 15. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników (879 KB);
 16. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie o działalności w sektorze górniczym (879 KB);
 17. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy o pracę (877 KB);
 18. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy (880 KB);
 19. Załącznik nr 15 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (1,14 MB).

 

Dokumenty dla Kandydatów - wersja DOCX (Word 2013):

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" - obowiązujący od 07.12.2017 - tekst jednolity AKTUALNY!! (974 KB);
 2. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" - obowiązujący od 06.10.2017 - tekst jednolity NIEAKTUALNY!! (974 KB);
 3. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" - obowiązujący do 05.10.2017 NIEAKTUALNY!! (976 KB);
 4. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 - obowiązujący od 06.10.2017 AKTUALNY!! (918 KB);
 5. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 - obowiązujący do 05.10.2017 NIEAKTUALNY!!(918 KB);
 6. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (904 KB);
 7. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (900 KB);
 8. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy (899 KB);
 9. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej (899 KB);
 10. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy (897 KB);
 11. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Startuj z SPNT III” (901 KB);
 12. Załącznik nr 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie (903 KB);
 13. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (898 KB);
 14. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika Projektu (898 KB);
 15. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników (898 KB);
 16. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie o działalności w sektorze górniczym (898 KB);
 17. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy o pracę (898 KB);
 18. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy (898 KB);
 19. Załącznik nr 15 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (934 KB).

 

Dokumenty dla Kandydatów - wersja PDF:

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" - obowiązujący od 07.12.2017 - tekst jednolity AKTUALNY!! (1003 KB);
 2. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" - obowiązujący od 06.10.2017 - tekst jednolity NIEAKTUALNY!! (819 KB);
 3. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" NIEAKTUALNY!! (969 KB);
 4. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 - obowiązujący od 06.10.2017 AKTUALNY!! (744 KB);
 5. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 - obowiązujący do 05.10.2017 NIEAKTUALNY!! (678 KB);
 6. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (444 KB);
 7. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (346 KB);
 8. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy (313 KB);
 9. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej (309 KB);
 10. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy (302 KB);
 11. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Startuj z SPNT III” (334 KB);
 12. Załącznik nr 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie (516 KB);
 13. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (452 KB);
 14. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika Projektu (351 KB);
 15. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników (301 KB);
 16. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie o działalności w sektorze górniczym (300 KB);
 17. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy o pracę (288 KB);
 18. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy (305 KB);
 19. Załącznik nr 15 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (914 KB).

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO:

Wersja MS Word 2013 (DOCX):

 1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (944 KB);
 2. Załącznik nr 1 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (254 KB),
 3. Załącznik nr 2 - Karta oceny biznesplanu (203 KB),
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (197 KB),
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (195 KB),
 6. Załącznik nr 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (127 KB),
 7. Załącznik nr 6 - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (208 KB),
 8. Załącznik nr 7 - Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego (197 KB),
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia (198 KB),
 10. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie ze Szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia (196 KB),
 11. Załącznik nr 10 - Formularz rozliczenia wsparcia finansowego w ramach projektu „Startuj z SPNT III” (530 KB),
 12. Załącznik nr 11 - Standardy oceny biznesplanów (211 KB).

 

Wersja MS Word 97-2003 (DOC):

 1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (1,04 MB);
 2. Załącznik nr 1 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (321 KB),
 3. Załącznik nr 2 - Karta oceny biznesplanu (215 KB),
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (189 KB),
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (182 KB),
 6. Załącznik nr 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (191 KB),
 7. Załącznik nr 6 - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (306 KB),
 8. Załącznik nr 7 - Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego (203 KB),
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia (189 KB),
 10. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie ze Szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia (184 KB),
 11. Załącznik nr 10 - Formularz rozliczenia wsparcia finansowego w ramach projektu „Startuj z SPNT III” (530 KB),
 12. Załącznik nr 11 - Standardy oceny biznesplanów (299 KB).

 

Wersja PDF:

 1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (843 KB);
 2. Załącznik nr 1 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (525 KB),
 3. Załącznik nr 2 - Karta oceny biznesplanu (606 KB),
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (376 KB),
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (358 KB),
 6. Załącznik nr 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (446 KB),
 7. Załącznik nr 6 - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (479 KB),
 8. Załącznik nr 7 - Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego (380 KB),
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia (307 KB),
 10. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie ze Szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia (208 KB),
 11. Załącznik nr 10 - Formularz rozliczenia wsparcia finansowego w ramach projektu „Startuj z SPNT III” (137 KB),
 12. Załącznik nr 11 - Standardy oceny biznesplanów (501 KB).

 

 REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdów uczestników projektu "Startuj z SPNT III".

2. Zał. nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.

3. Zał. nr 2 Tabela kosztów dojazdu.

4. Zał. nr 3 Oświadczenie właściciela pojazdu.

 

Logotypy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z logotypem Unii Europejskiej dla Beneficjentów Pomocy:

Logotypy UE.

 

Wzory naklejek na zakupiony sprzęt:

1. Naklejka na sprzęt - kolor.

2. Naklejka na sprzęt - czarno-biały.

 

Wzór oznaczenia pomieszczenia:

1. Tabliczka - opis pomieszczenia.

Partnerzy: