UE

Etap I

  • Ocena formalna złożonych aplikacji,
  • Ocena merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych (opis planowanej działalności gospodarczej).

Etap II

  • Rozmowy kwalifikacyjne, z przerpowadzeniem testów kompetencyjnych,
  • Wybór 10 osób w I edycji (w tym min. 6 kobiet) oraz 10 osób w II edycji rekrutacji (w tym min. 5 kobiet).

UWAGA: Biuro projektu znajduje się w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ul. Wojska Polskiego 8. Na jego terenie prowadzone będą szkolenia oraz doradztwo w ramach projektu.

Partnerzy: