UE

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

22/05/2017

Szanowni Państwo,

publikujemy treść Regulaminu zwrotu kosztów dojazdów wraz z załącznikami.

 

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdów uczestników projektu "Sprawna firma".

2. Zał. nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.

3. Zał. nr 2 Tabela kosztów dojazdu.

4. Zał. nr 3 Oświadczenie właściciela pojazdu.

 

Partnerzy: