Buduj innowacyjny wizerunek twojej firmy

SPNT daje możliwość promocji i wpływa na wizerunek przedsiębiorstw działających w SPNT poprzez:

  • spersonalizowaną zakładkę firmy w serwisie internetowym SPNT,
  • możliwość prezentacji firmy i jej produktów podczas konferencji, targów i innych wydarzeń organizowanych przez SPNT,
  • prezentację firmy na zewnątrz przez SPNT,
  • możliwość zamieszczania informacji o przedsiębiorstwie, jego logotypu na materiałach promocyjno-informacyjnych SPNT oraz w publikacjach prasowych,
  • dystrybucję materiałów reklamowych firmy wśród podmiotów współpracujących z SPNT,
  • możliwość posługiwania się logotypem SPNT.

Partnerzy: