UE

Biuro projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,
41-208 Sosnowiec
e-mail: spntzbiznesem@arl.org.pl
tel. 32 778 91 05, 32 778 91 08
fax 32 778 91 09

Partnerzy: