Startuj z SPNT

Projekt „Startuj z SPNT” realizowany był przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w strukturach Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Termin realizacji projektu: 01 września 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

Wartość projektu: 1 478 937,00 zł

W ramach projektu oferowane było:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze i poradnictwo psychologiczne (w tym zwrot kosztów dojazdu),
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnie 40 000,00 zł/osobę,
  • wsparcie pomostowe podstawowe wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w wysokości 1 600,00 zł/miesiąc/osobę, połączone z doradztwem biznesowym. 

Grupę docelową projektu stanowiły osoby: zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy z terenu woj. śląskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. śląskim.

W ramach projektu realizowane było kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, poradnictwo psychologiczne i doradztwo biznesowe dla 19 uczestników. 17 osób otrzymało wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40.000,00 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1600,00 zł miesięcznie wypłacane przez 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

Projekt „Startuj z SPNT” został wyróżniony i wybrany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako przykłady dobrych praktyk. Projekt zostały opisany w ramach publikacji pn. „PO KL to działa”, a także na internetowej  http://www.pokltodziala.info .

Także powstała w ramach projektu jedna z firm została wyróżniona w dwóch konkursach. Trufle Mozaiki, bo tak nazywa się to studio projektowe, stworzyło rozwiązanie pozwalające każdemu na wyprodukowanie własnej szklanej mozaiki w oparciu o dowolną grafikę lub zdjęcie. Dostarczony do niej wzór jest przetwarzany na mozaikę z kostek 23 mm × 23 mm za pomocą oprogramowania komputerowego. Tak przygotowany projekt przechodzi do etapu produkcji, gdzie specjalnie stworzony do tego celu robot układa misterne kompozycje w sposób szybki i bezbłędny - kostka po kostce. Mozaika opuszcza pracownię w formie ponumerowanych arkuszy, gotowa do montażu według dołączonej instrukcji. Technologia opracowana przez Trufle umożliwia przełożenie niemal dowolnego obrazu na mozaikę. Wzory, które powstają w pracowni tworzone są we współpracy z doświadczonymi grafikami

Trufle Mozaiki otrzymało Nagrodę Specjalną Zamku Cieszyn za kolekcję wzorów „Etno” inspirowanych śląskim folklorem. Przedsiębiorstwo wygrało  także i zostało nagrodzone przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego "Innowator Śląska 2014” w kategorii mikroprzedsiębiorstwo.


Partnerzy: