UE

ZMIANA w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" obowiazująca od 06.10.2017

06/10/2017

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że z dniem 06.10.2017 roku wchodzą w życie zmiany zapisów Regulaminu rekrutacji uczestników projektu "Startuj z SPNT III"....

Pełny zakres zmian zawarto w Aneksie nr 2 do wspomnianego regulaminu, który można pobrać poniżej. 

Wprowadzane zmiany dotyczą:

  • możliwości realizacji większej liczby edycji naboru przy jednoczesnym wyłonieniu po 10 Uczestników Projektu w ramach każdej z nich;
  • wprowadzenia dodatkowego oświadczenia w części V Formularza rekrutacyjnego - oświadczenie o działalności zakładu pracy w sektorze górniczym lub kooperacji z nim;
  • zmiana treści oświadczenia nr 7 znajdującego się w części V Formularza rekrutacyjnego poprzez dodanie miejsca na nazwę, adres siedziby i NIP pracodawcy Kandydata;
  • realizacji indywidualnego specjalistycznego doradztwa na etapie przed rozpoczęciem przez Uczestnika Projektu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • korekty zapisów dotyczacych oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.

 

Ponadto publikujemy tekst jednolity Regulaminu rekrutacji..., w którym naniesiono wszystkie zmiany wskazane w aneksie nr 2.

Aneks nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" nr RPSL.07.04.02-24-03D7/15 - obowiązujący od 06.10.2017 (PDF, 576 KB)

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" nr RPSL.07.04.02-24-03D7/15 tekst jednolity - obowiązujący od 06.10.2017 (PDF, 819 KB)

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" nr RPSL.07.04.02-24-03D7/15 tekst jednolity - obowiązujący od 06.10.2017 (DOC, 1,15 MB)

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" nr RPSL.07.04.02-24-03D7/15 tekst jednolity - obowiązujący od 06.10.2017 (DOCX, 974 KB)

 

 

Partnerzy: