UE

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Startuj z SPNT III"

17/10/2017

Szanowni Państwo,

w związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III", Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje jego pełną treść wraz z załącznikami.

Wersja MS Word 2013 (DOCX):

 1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (944 KB);
 2. Załącznik nr 1 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (254 KB),
 3. Załącznik nr 2 - Karta oceny biznesplanu (203 KB),
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (197 KB),
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (195 KB),
 6. Załącznik nr 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (127 KB),
 7. Załącznik nr 6 - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (208 KB),
 8. Załącznik nr 7 - Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego (197 KB),
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia (198 KB),
 10. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie ze Szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia (196 KB),
 11. Załącznik nr 10 - Formularz rozliczenia wsparcia finansowego w ramach projektu „Startuj z SPNT III” (530 KB),
 12. Załącznik nr 11 - Standardy oceny biznesplanów (211 KB).

 

Wersja MS Word 97-2003 (DOC):

 1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (1,04 MB);
 2. Załącznik nr 1 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (321 KB),
 3. Załącznik nr 2 - Karta oceny biznesplanu (215 KB),
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (189 KB),
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (182 KB),
 6. Załącznik nr 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (191 KB),
 7. Załącznik nr 6 - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (306 KB),
 8. Załącznik nr 7 - Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego (203 KB),
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia (189 KB),
 10. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie ze Szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia (184 KB),
 11. Załącznik nr 10 - Formularz rozliczenia wsparcia finansowego w ramach projektu „Startuj z SPNT III” (530 KB),
 12. Załącznik nr 11 - Standardy oceny biznesplanów (299 KB).

 

Wersja PDF:

 1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (843 KB);
 2. Załącznik nr 1 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (525 KB),
 3. Załącznik nr 2 - Karta oceny biznesplanu (606 KB),
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (376 KB),
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (358 KB),
 6. Załącznik nr 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (446 KB),
 7. Załącznik nr 6 - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (479 KB),
 8. Załącznik nr 7 - Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego (380 KB),
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia (307 KB),
 10. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie ze Szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia (208 KB),
 11. Załącznik nr 10 - Formularz rozliczenia wsparcia finansowego w ramach projektu „Startuj z SPNT III” (137 KB),
 12. Załącznik nr 11 - Standardy oceny biznesplanów (501 KB).

 

Partnerzy: