UE

Wyniki końcowe procesu rekrutacyjnego - III edycja

12/04/2018

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej oraz ocenie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje Listy rankingowe (listę kobiet i listę mężczyzn), wraz z wynikami rekomendacyjnymi.

Ogólne wyniki procesu rekrutacyjnego

Lista rankingowa - kobiety

Lista rankingowa - mężczyźni

Partnerzy: