UE

Wyniki końcowe procesu rekrutacyjnego – NABÓR DODATKOWY

10/09/2018

W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej oraz ocenie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje Listy rankingowe (listę kobiet i listę mężczyzn), wraz z wynikami rekomendacyjnymi.

Lista rankingowa kobiet

Lista rankingowa mężczyzn

Partnerzy: