Kiedy zgłaszać się do projektu

UE
Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla każdej edycji rekrutacji będą ogłoszone na stronie internetowej SPNT www.spnt.sosnowiec.pl/startujzspnt3 oraz tablicy informacyjnej Beneficjenta (w budynku głównym Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego), na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danej edycji rekrutacji.

Partnerzy: