UE

Projekt „Startuj z SPNT III” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 7.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest aktywizacja i uzyskanie do końca kwietnia 2019 roku samozatrudnienia przez 40 zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa śląskiego (w tym przez minimum 22 kobiety) i utrzymanie przez nich działalności przez okres minimum 12 miesięcy.


Termin realizacji projektu: 01 maja 2017 r. – 30 kwietnia 2019 r.


Ramowy harmonogram projektu:

a)      Rekrutacja do projektu – planowany termin realizacji zadania (działania informacyjno-promocyjne, przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie dwóch edycji naboru kandydatów) to 01.05.2017-31.12.2017, w tym planowany termin naboru i wyłonienia Uczestników Projektu: I edycja naboru: lipiec-sierpień 2017; II edycja naboru: październik-grudzień 2017;

b)      Realizacja wsparcia merytorycznego – szkoleń i doradztwa – planowany termin: I edycja wrzesień-październik 2017 oraz II edycja styczeń-marzec 2018;

c)       Nabór wniosków i przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  – planowany termin: I edycja: październik 2017 oraz  II edycja: marzec 2017

d)      Wypłata wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości – planowany termin: I edycja listopad/grudzień 2017 oraz II edycja kwiecień 2018;

e)      Doradztwo biznesowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – planowany termin: listopad 2017 – kwiecień 2019.

 

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze (w tym zwrot kosztów dojazdu): doradztwo zawodowe, poradnictow psychologiczne indywidualne i grupowe, szkolenia "Kierownik małego przedsiębiorstwa" z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, indywidualne doradztwo z oficerem dotacyjnym (przygotowanie biznes planu);
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnie 25 750,00 zł/osobę;
  • wsparcie opiekuna biznesowego, który będzie pomagał uczestnikom w podstawowych kwestiach związanych z prowadzeniem firmy, doradztwem w tym zakresie, efektywnym wydatkowaniu udzielanego wsparcia,
  • indywiduale specjalistyczne doradztwo po rozpoczęciu działalności

Partnerzy: